Publisher - Proltech S.C.

Softarea51.com is your source for all the Windows latest software. Browse our archive for Windows software

Software publisher info

Publisher:
Proltech S.C.
Webpage:
www.proltech.com
Rating:
1
10

0
Publisher Description
Proltech narodzi si w 2005 roku. Dzi ki r wnoleg emu rozwojowi w wielu dziedzinach, firma specjalizuje si w szerokim zakresie zwi zanym z informatyk i elektronik m. in. w programowaniu w j zykach C, C++(obiektowe), delphi(pascal), java, basic(visual basic), bascom, asembler x86, AVR, 8051 oraz w j zykach niezb dnych do tworzenia stron internetowych(html, php, javascript). Napewno zaskoczy a Ci elastyczno ... Tym bardziej zaskoczy Ci bardzo wysoka jako us ug i i produkt w. Je li potrzebujesz produktu, kt ry mo emy dla Ciebie stworzy z przyjemno ci go zaprojektujemy, przetestujemy i oddamy gotowy w Twoje r ce. Mo esz nam zaufa .ITV++ The best software for watching Tv and listening to Radio over Internet. Tv over Internet, Internet Tv
Latest Windows software from Proltech S.C.


I-TV++ PlatiniumCategory:  MP3 Audio Video » Media Players
I-TV++ Platinium allows you to watch almost 1000 live TV channels listen to almost 1400 online radio stations and watch 250 webcams from 100 countries. There is no need for any TV Tuner card because all the channels are streamed through the Internet connection. Most of TV and Radio requires modem speed of 56Kb/s, for the high quality broadband TV stations you need min 250 Kb/s. I-TV++

I-TV++ SilverCategory:  MP3 Audio Video » Media Players
I-TV++ Silver allows you to watch almost 1000 live TV channels lfrom 100 countries. There is no need for any TV Tuner card because all the channels are streamed through the Internet connection. Most of TV requires modem speed of 56Kb/s, for the high quality broadband TV stations you need min 250 Kb/s. I-TV++