Publisher - Transparent Technology

Softarea51.com is your source for all the Windows latest software. Browse our archive for Windows software

Software publisher info

Publisher:
Transparent Technology
Webpage:
www.pluscms.net
Rating:
1
10

0
Publisher Description
System +CMS jest aplikacj s u c do zarz dzania tre ci na stronach internetowych. Podstawowym za o eniem systemu jest umo liwienie w a cicielowi strony modyfikowania jej zawarto ci bez konieczno ci ingerowania w kod HTML. To tak e oprogramowanie umo liwiaj ce edycj serwis w internetowych i intranetowych w trybie on-line.System +CMS jest aplikacj s u c do zarz dzania tre ci na stronach internetowych. Podstawowym za o eniem systemu jest umo liwienie w a cicielowi strony modyfikowania jej zawarto ci bez konieczno ci ingerowania w kod HTML. To tak e oprogramowanie umo liwiaj ce edycj serwis w internetowych i intranetowych w trybie on-line.
Latest Windows software from Transparent Technology


+CMS Content Management SystemCategory:  Web Development » ASP & PHP
In the competitive content management market +CMS Content Management System stands out. With our easy to use and framework and flexible integration capabilities, +CMS is fast to deploy. Our intuitive interface makes it easy to empower non-technical contributors to create and manage Web content without expensive, lengthy training.